Anton is sleeping

Dette stykke er skrevet til Peter Sheppard Skærved, som uropførte det til en workshop koncert i København i november 2007. Stykkets struktur er opbygget ud fra et system som jeg har brugt utallige gange, og som er udledt af change ringing:

a b c d a c b d c a d b a

Grunden til at jeg godt kan lide det er at hver sammenstilling af bogstaver er unik, og at hver sammenhæng er til stede: a bliver efterfulgt af b første gang - næste gang går a til c, og sidste gang bliver det efterfulgt af d - og på samme måde med de andre bogstaver. Det giver en uhyre koncentreret form som samtidigt er helt uforudsigelig. Og selv om strukturen er meget stram føles den fri og musikalsk.

Normalt fortolker jeg a som pauser, mens de andre bogstaver kan have forskellige funktioner. I Lützhøft fragmenter bestemmer de frasernes retning: b er en opadgående frase, c er en som bliver på den samme tone, og d er en nedadgående frase. I Chorale bestemmer de grundtonerne (b=D, c=A, d=G), og i dette stykke bestemmer de intervallerne: b er en terts, c er en enkelt tone og d er en sekst.

Jeg ønskede at stykket skulle have en varm klang, og derfor brugte jeg disse intervaller. Det er også grunden til det dybe register og tonearten (Db dur). Jeg forestiller mig samtidigt at stykket skal spilles med en kraftig dæmper og sul tasto, for på den måde at frembringe den smukke hule klang som violinen er i stand til.

Anton er navnet på min søn. Stykket har egentlig ikke noget at gøre med ham, men jeg synes at titlen fangede det musikalske udtryk meget godt.