Chorale

Denne koral blev skrevet til et arrangement som fandt sted i det nyligt restaurerede Kings Library på British Museum i London. Grundideen i arrangementet gik ud på at tage en ting fra denne udstilling og bruge den som inspiration til et stykke musik. Peter Sheppard Skærved gik rundt i galleriet og spillede de forskellige stykker ved de ting som havde været deres udgangspunkt.

Jeg var meget interesseret i en lille fingerring med Fadervor skrevet i meget små bogstaver på en lille plade. Mit musikstykke blev derfor også ret "lille". Det består af to stemmer: Den nederste spiller grundtonerne (D, G og A), mens den øverste bruger disses overtoner til at skabe en lille melodi. Overtonerne er dog næsten gemte (ligesom teksten på ringen), og fungerer mere som farvninger af grundtonerne.

Det viste sig dog at stykket er temmelig svært at spille, og den scordatura jeg har brugt er ret akavet, så til nogle af opførelserne valgte Peter at spille stykket på hans normale violin og spille de to stemmer hver for sig.