Højsgaard fragmenter

Dette værk består af tre satser med et antal fraser i hver sats (tre fraser i første sats, fire i anden sats og to i tredje sats). Hver frase er enten en solo for et af de tre instrumenter, en duo eller en trio for alle instrumenter. Alle fraserne (bortset fra soloerne) bevæger sig mellem instrumenterne, hvilket f.eks kan ses i første sats hvor den sidste frase begynder i klarinetten, går over til kontrabassen og slutter i lilletrommen. Det harmoniske / melodiske sprog ligger meget tært op ad tonalitet (en form for D dur med strejf af G og A dur her og der). De melodiske linjer gør dog fortrinsvis brug af sekunder, septimer, kvarter og kvinter, hvilket slører tonaliteten. Musikkens fokus er på kontrasterne - specielt spillet mellem de tre instrumenter og mellem korte og lange toner er med til at skabe en spænding som først bliver opløst i tredje sats.