stills

Dette værk gør brug af samme notationsmåde som John Cages sene værker, med time frames der indikerer inden for hvilket område en tone kan sættes an og afsluttes. Den notationsmåde kan jeg godt lide af flere forskellige grunde: for det første fordi den gør værket fleksibelt og nyt hver gang, og for det andet fordi den involverer musikerne i udøvelsen og gør dem medskabende i selve opførelsesøjeblikket.

Der er syv events i værket som kombinerer de tre instrumenter på forskellig vis. Til grund for tonerne ligger et harmonisk system som gør brug af sekunder og septimer samt kvarter og kvinter. Jeg har valgt at bruge fløjte, vibrafon og cello fordi de tre instumenter er væsensforskellige i deres måde at producere lyd på (blæse, slå, stryge), men samtidigt klangligt ligner hinanden meget med deres bløde, lidt hule lyd.

Den grundide med lighed/forskellighed er overført til selve værket, idet de tre instumenter i de enkelte events er sat sammen på temmelig uortodokse måder, men hvor opgaven er at prøve at få tonerne til at ligne hinanden så meget som muligt.